การจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯจัดส่งสินค้า ในรอบวันอังคาร-วันเสาร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail หรือ SMS หรือ ช่องทางอื่นๆที่ท่านติดต่อเราเข้ามา

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน Flash Express จัดส่งภายใน 7 วันทำการ น้ำหนักรวมไม่เกิน 10kg ดูรายละเอียดค่าจัดส่ง Click
  • บริษัทขนส่งอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดของขนส่งดังกล่าวได้

  • บริการพนักงานส่งสินค้า กรณีเฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน [3-5 วัน โดยโทรนัดล่วงหน้า]  ค่าจัดส่งพิจารณาตามน้ำหนัก

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดจากการขนส่ง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามการซื้อความคุ้มครองพัสดุและการชดเชยความเสียหาย

  • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทางบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน จะชดเชยตามนโยบายของเงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองพัสดุและการชดเชยความเสียหาย ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัทขนส่งเอกชนแล้ว

  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

.