แจ้งชำระเงินได้ 3 วิธี 

  1. Facebook 
  2. Line official
  3. TEL:094-5054563 , 086-6290958 

หลักฐานแนบเมื่อแจ้งชำระเงิน

1.ใบสลิปโอนเงินค่าสินค้า
2.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้รับสินค้า
3.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ผู้สั่งซื้อ