CD0152-แปรงเก็บขนสัตว์(เทา)

– กำจัดขนสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเสื้อผ้า หรือฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ทำความเสียหายกับเนื้อผ้า
– แปรงชนิดไฟฟ้าสถิต

มีสินค้าอยู่ 5