CD0152-แปรงเก็บขนสัตว์(ฟ้า)

‘- กำจัดขนสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเสื้อผ้า หรือฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ทำความเสียหายกับเนื้อผ้า
– แปรงชนิดไฟฟ้าสถิต